Политика на хотела

Политика на хотела

Добре дошли в Общите условия & amp; Условия за използване на този уеб сайт ("Сайтът"). Използването на Сайта от вас е предмет на тези Общи условия & amp; Условия заедно с всички конкретни условия, посочени на отделните страници в този Сайт (общо "Условията и Условията") и всички приложими закони и разпоредби, включително тези относно авторското право, търговската марка и други права върху интелектуалната собственост. Изпращането на информация на този сайт е предмет на Глобалната политика за поверителност на гостите на Hyatt (достъпна на privacy.hyatt.com), която е включена в настоящите Общи условия & Условия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Сайтът използва различни видове "бисквитки", за да осигури определена функционалност на Сайта. "Бисквитката" е малък текстов файл, който съдържа малки количества информация, които се изтеглят на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уеб сайт. Тези "бисквитки" се изпращат обратно към първоначалния уеб сайт, когато посещавате отново този сайт или към друг сайт, който разпознава тази "бисквитка". За допълнителна информация относно "бисквитките", които се използват на Hyatt.com, моля, посетете изявлението на Hyatt за използването на "бисквитки" (достъпно на Cookie Statement).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Общи / Собственост

Освен ако изрично не е посочено друго, съдържанието, включено в сайта, включително, но не само текст, софтуер, снимки, изображения, графики, илюстрации, произведения на изкуството, видео, музика, звук и имена, лога, на Hyatt или неговите лицензодатели или доставчици. Това съдържание е защитено от авторско право, търговски марки и други закони. Никое право, заглавие или интерес към съдържанието не се предоставя чрез използването на Сайта, освен правото да преглеждате съдържанието, използвайки конвенционален интернет браузър, за да провеждате обикновени браузъри. Всички други употреби, включително копиране на всяко съдържание на Сайта, са строго забранени. Вие не можете да променяте, възпроизвеждате, препредавате, разпространявате, разпространявате, продавате, излъчвате, разпространявате или разпространявате такъв материал за каквато и да е друга цел освен лична, нетърговска употреба (или законна дейност на туристически агент или пътнически професионалист) , Освен за лична употреба с нетърговска цел, изтеглянето, възпроизвеждането или препредаването на Сайта (или част от съдържанието му) е строго забранено.

Авторско право

Освен ако не е посочено друго, цялото съдържание на този Сайт е собственост на Hyatt или на неговите свързани лица или лицензодатели. Цялото съдържание на този сайт е защитено от законите за авторските права на Съединените щати, както и приложимите закони на други юрисдикции.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Общи

Можете да използвате услугите на този сайт само ако сте навършили 18 години и може да сключите правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Услугите на Сайта не са предназначени и не трябва да се използват от непълнолетни. Моля, имайте предвид, че допълнителни условия могат да важат за резервации, покупки, транзакции, употреби или дейности, които могат да възникнат на или чрез този Сайт. Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия и всички приложими допълнителни условия.

Известие и процедури за предявяване на искове за нарушаване на авторските права

Hyatt уважава правата на интелектуална собственост на трети страни. Hyatt отговаря на съобщения за предполагаемо нарушение на авторски права съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) на 17 USC § 512 и следващите. Независимо от това дали Hyatt вярва, че носи отговорност за каквото и да е нарушение на авторски права, за което ни е предоставено известие, реакцията на Hyatt може да включва премахване или деактивиране на достъпа до материал, за който се твърди, че е обект на нарушаваща дейност и / , по преценка на Hyatt и действащи в рамките на параметрите на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA).

Новини & Оферти